WE DENKEN VOORUIT

De architect van de toekomst denkt vooruit, ontwerpt op het klimaat en stelt hoge eisen aan de integrale kwaliteit van het gebouw. Hierbij denken wij in ecosystemen welke dynamisch en adaptief zijn en reageren op de veranderingen van de toekomst. Tegelijkertijd prikkelt onze architectuur de zintuigen van de gebruiker welke centraal staat in elke ontwerpopgave. De wil om iets te creëren dat veel verder gaat dan men ooit had kunnen bedenken. Dit alles resulteert in functionele, toekomstbestendige, prachtige gebouwen.

Teamfoto NBArchitecten

WE ZIJN NET MENSEN

Architecten. We staan te boek als een raar volkje. Maar eigenlijk zijn we maar hele gewone mensen en best nuchter bovendien. We doen waar we goed in zijn en doen wat we zeggen. We weten dat onze kracht schuilt in de mensen die bij ons werken. We laten u graag zien wie dat zijn, en geven u de mogelijkheid persoonlijk kennis te maken.

NICKY KOUWENBERG
ARCHITECT / INTERIEUR ARCHITECT / PARTNER

Met hard werken en de wil om te ontdekken jaagt Nicky zijn dromen achterna. Haalt zijn inspiratie uit de wereld om zich heen en weet dit daadkrachtig om te zetten naar vernieuwende concepten en ontwerpen. Het verhaal achter de plek intrigeert hem, hij zoekt in elke opgave naar diepgang en gelaagdheid. Deze intrinsieke ontdekkingstocht is ingebed in zijn creatieve opleidingspad; van Sint-Lucas, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, naar de MAHKU (UK) en vervolgens de Academie van Bouwkunst te Tilburg. Is met lof afgestudeerd architect, genomineerd voor de Nederlandse Archiprix 2017 en finalist voor de Internationale Archiprix 2019. Geeft daarnaast ontwerpstudio’s op de Academie van Bouwkunst, en begeleid afstudeerprojecten van architectuur studenten. Hij houdt ervan om de opdrachtgever uit te dagen en het maximale uit elke opgave te halen. Waardeert vooral de breedte van het vak en de raakvlakken met andere vakgebieden en is ervan overtuigd dat je nooit uitgeleerd bent.

HANS VAN HOUTUM
ARCHITECT / PARTNER

Een echte architect. Gewapend met ruime ervaring als architect in zeer grote complexe projecten, een schetsrol en markers maakt hij dromen werkelijkheid. Hij heeft vanuit een bouwkundige achtergrond zijn opzichtersdiploma gehaald en heeft uiteindelijk via de bouwplaats een weg gevonden tot architect in de grotere architectenbureaus van Nederland. Is architect geworden via de Academie van Bouwkunst en heeft zo een praktische maar ook zeer creatieve kijk op ons vak. Hans is gezond eigenwijs en flegmatisch, maar weet zich – als het echt ergens over gaat –vol overgave vast te bijten en laat vervolgens maar moeilijk los. Wil het verschil maken en omschrijft architectuur dan ook als een dienstbaar beroep; bedoeld om mensen enthousiast te krijgen en blij te maken.